ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η ΝΕΡΙΤ ΑΕ, ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, υπηρετεί:

- την αντικειμενική ενημέρωση και την προβολή της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών.
- την ποιοτική ψυχαγωγία και επιμόρφωση μέσα από την ανάδειξη του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της ελληνικής κοινωνίας.
- την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στον κόσμο και των σημαντικών ρευμάτων του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού στην Ελλάδα.
- την ελεύθερη διάθεση δημόσιου περιεχομένου στο διαδίκτυο και τη συμμετοχική παραγωγή περιεχομένου. περισσότεραΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η ΝΕΡΙΤ συνεχίζει...

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ & Τηλεόραση) βάσει του ιδρυτικού της Νόμου 4173/26.7.2013 αποτελεί τον επίσημο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεμπόμενου προγράμματος, αλλά και τις εκφραζόμενες από τους συντάκτες της απόψεις.

Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, υπηρετεί την αντικειμενική ενημέρωση και την προβολή της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών. Παρουσιάζει ισότιμα όλες τις πολιτικές απόψεις βάσει των κανόνων της δημοκρατικής πολυφωνίας, προσφέρει χωρίς περιορισμούς ποιοτική ψυχαγωγία και επιμόρφωση σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα προβολής της Ελλάδας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, αφορά σε όλες τις ομάδες πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τόσο του ευρέος κοινού, όσο και μικρότερων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, με σκοπό να καταστεί πρότυπο δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για τα δεδομένα της σύγχρονης οπτικοακουστικής αγοράς. περισσότεραTOP